Vanwege de groei van onze brandweringsprojecten zijn wij op zoek naar vakmensen!

Vakmannen met ervaring kunnen bij ons gelijk volop aan de slag. Maar ook kandidaten die interesse hebben om expert te worden nodigen we graag uit om te solliciteren.

Meer over

Brandwering

Wij zijn ook gespecialiseerd in brandwering. Daar ligt een grote markt waarin we het voortouw willen nemen. Onze verregaande specialisatie maakt dat elk project ons past. Een project is niet snel te groot, noch te klein, noch te complex. Voor ons telt het resultaat: de zekerheid dat we maximale brandveiligheid bieden, zonder iets aan het toeval over te laten.

Door een betrokken werkwijze, actief meedenken en oog voor detail werken we daar elke dag weer aan.

Wat is Brandwering?

Als er brand uitbreekt in een gebouw, is het belangrijk dat de verspreiding van rook, vlammen en hitte beperkt blijft. De brandwerendheid van de constructie moet daarvoor in orde zijn.

Brandwerendheid is een maat voor de tijd die een constructie heeft voor deze bezwijkt onder invloed van een brand. Het is dus zaak om die brandwerendheid zo groot mogelijk te maken. Hiervoor worden gebouwen opgedeeld in brandcompartimenten, zoals ook het  Bouwbesluit van 2012 voorschrijft.

Hoe wordt brandwerendheid gemeten?

Met de brandwerendheid kan worden gemeten hoe lang een testexemplaar bestand is tegen brand, bijvoorbeeld lineaire voegafdichtingen of afgedichte doorvoeringen.

Tijdens een brandproef van bijvoorbeeld lineaire voegafdichtingen, plaatst men meerdere afdichtingen met een minimumlengte van 900 mm in een draagconstructie ter grootte van de oven: 4 meter breed en 3 meter hoog. In de oven regelen gasbranders de temperatuur volgens de standaard verwarmingscurve. Na 30 minuten bereikt de oven een temperatuur van meer dan 800°C en na een uur bijna 1000°C. Tijdens de test controleren de medewerkers van het laboratorium de constructie visueel en elektronisch. Zo kunnen ze vaststellen of er geen fouten optreden in de prestatiecriteria zoals temperatuur en integriteit.

Uit deze testen komen een aantal waarden, die samen aan de wettelijke eisen moeten voldoen. Zo kan een constructie worden beoordeeld of deze 30 minuten of 60 minuten brandwerend is.


Waarom is brandwerendheid zo belangrijk?

Om een eventuele brand zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor gebruik je passieve brandwerende producten. Deze producten beperken de verspreiding van vlammen, hitte en rook en verhogen daardoor de brandveiligheid aanzienlijk.

Pas je deze passieve brandwerende producten op de juiste manier toe? Dan voldoet de constructie ook aan de wettelijke basisvereisten voor compartimentering. Ze dragen bij aan de structurele stabiliteit van een gebouw en geven mensen de tijd om veilig uit een gebouw te komen of het gebouw te ontruimen. Passieve brandwerendheid beperkt de verspreiding van vuur en rook en daarmee de overdracht en flashover van vuur tussen compartimenten.